ICPE BISTRIțA SA

7

I.C.P.E. Bistriţa a fost înfiinţată în anul 1983, ca filială a Institutului de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică – Bucureşti. În prezent, I.C.P.E. Bistriţa funcţionează ca societate pe acţiuni, cu capital privat, avand un numar de 40 de salariati cu experienta si derulând atât activităţi de cercetare-dezvoltare cât şi activităţi de producţie de echipamente şi de implementare de tehnologii. Societatea urmăreşte, de asemenea, să reprezinte un nucleu activ în pregătirea, formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniile proprii de competenţă.

            Pentru realizarea lucrărilor de cercetare-dezvoltare s-au incheiat parteneriate cu universităţi din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, cu institute de cercetare-dezvoltare, cu diverse centre de cercetări  şi societăţi comerciale.

Rezultatele proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare se regasesc în gama mare de tehnologii şi echipamente oferite de societate în urmatoarele domenii  principale de activitate:

     TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE DE OZONIZARE: potabilizarea cu ozon a apelor; dezinfecţia apelor în piscine;  dezinfecţia spaţiilor de depozitare a alimentelor.

     STAŢII DE TRATARE: pentru orice gamă  de debite, pentru apă potabilă şi apă  industrială prin utilizare de  procese şi fluxuri specifice, în funcţie de caracteristicile particulare ale sursei de apă şi de cerinţele beneficiarului.

     TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU EPURAREA APELOR UZATE:  studii tehnologice de fezabilitate, documentaţii tehnice, tehnologii şi instalaţii complete pentru epurarea biologică a apelor, echipamente pentru automatizarea staţiilor de epurare,  sisteme pentru măsurarea debitelor de apă în canale deschise.

  • Staţii de epurare compacte pentru ape menajere
  • Staţii de epurare pentru industria textilă
  • Staţii de epurare pentru industria hârtiei
  • Staţii de epurare pentru industria alimentară

    EVALUĂRI DE MEDIU: analize pentru determinarea concentraţiei substanţelor din apele uzate si de proces; monitorizare parametri de mediu pentru obiective industriale şi urbane.

           INSTALAȚII ELECTRICE ȘI AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE: proiectare, execuție și exploatare instalații electrice industriale; proiectarea și dezvoltarea de software pentru conducerea și monitorizarea proceselor industriale; dezvoltarea de aplicații  SCADA, achiziție de date, supraveghere și control prin rețele industriale.

Echipa de proiect

Director de proiect

Dr. CSIII Corina – Michaela Berkesy

Funcția: biolog

Specializare profesională: biotehnologii

Domeniul de cercetare: biotehnologii

Membru echipă de proiect

Drd. Monica Jipa

Funcția: biolog  

Specializare profesională: biochimie

Domeniul de cercetare: biotehnologii

Membru echipă de proiect

IDT Mihaela Andreica

Funcția: inginer

Specializare profesională: mecanica fină

Domeniul de cercetare:  tehnologii tratare, epurare