Proiectul Noaptea Cercetătorilor Europeni (European Researchers’ Night),

acronimul Science4future,

nr. 955436, H2020-MSCA-NIGHT-2020, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020

DESCRIERE PROIECT

Proiectul presupune organizarea în județul Bistrița-Năsăud a evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni, un eveniment inițiat de Comisia Europeană, fiind una din cele mai renumite inițiative de popularizare a științei a Uniunii Europene, sprijinită prin Acțiunile Marie Skłodowska-Curie. Acesta se desfășoară anual, concomitent în peste 400 de orașe din Europa, anul acesta având loc on-line, în data de 27.11.2020, între orele 15:00-24:00. Acțiunea are o istorie de 15 ani, perioadă în care a crescut o generație de tineri, unii îmbrățișând chiar cariera de cercetător, grație faptului că au cunoscut farmecul acestei activități.
Evenimentul are drept scop informarea publicului larg despre cercetarea științifică și despre impactul acesteia asupra vieții cotidiene, dar și  promovarea științei, a inovării și a cercetării. De asemenea, își propune prezentarea rezultatelor și a metodelor de cercetare unui public larg, în special tinerilor – elevi, studenți, doctoranzi.
Timp de o seară, copiii de toate vârstele, adolescenții și adulții vor avea oportunitatea de a participa activ la desfășurarea experimentelor științifice, de a discuta cu cercetători, dar și de a face cunoștință cu rezultatele științifice și modul lor de implementare în județul Bistrița-Năsăud.
Obiectivul principal al proiectului SCIENCE4FUTURE constă în prezentarea cercetătorilor și a rezultatelor muncii acestora publicului larg, în vederea:
– creșterii gradului de conștientizare a importanței activităților de cercetare, de inovare și de transfer tehnologic;
– obținerii recunoașterii publice a cercetătorilor, creând o înțelegere a impactului activității lor asupra vieții de zi cu zi;
– încurajării tinerilor să înceapă o carieră în cercetare.
În acest context, rezultatele scontate ale proiectului sunt:
• să crească recunoașterea publică a cercetătorilor și a activității lor;
• să încurajeze cooperarea și toleranța dintre societate și comunitatea cercetătorilor;
• să înlăture stereotipurile și să arate că cercetătorii sunt oameni obișnuiți cu o slujbă normală;
• să asigure transparența și accesul publicului la rezultatele științifice și facilitarea accesului la tehnologii inovative utile în viața de zi cu zi;
• să atragă atenția asupra rolului cercetării și dezvoltării în abordarea provocărilor societății moderne;
• să deschidă orizonturile dincolo de granițele județene prin conexiunea on-line cu cercetători din alte orașe și țări;
• să stimuleze crearea de acorduri de consorțiu între cercetători din diverse domenii științifice și, de asemenea, să promoveze cooperarea dintre cercetători și companii;

Evenimentul din acest an acoperă o plajă largă de domenii de cercetare și implementare, împărțite pe trei secțiuni:

Secțiunea I – Viitor prin trecut

abordează următoarele aspecte:

 • creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea patrimoniului cultural, natural și istoric al regiunii și la munca depusă de specialiști în cercetarea și conservarea acestora;
 • să creeze o înțelegere a impactului activității științifice într-o societate multiculturală;
 • să arate cum contribuie știința la toleranța culturală într-o regiune multiculturală;
 • să lărgească cunoștințele despre personajele notabile ale județului în domeniile științei și culturii și să recunoască rolul femeilor în societatea modernă.

Secțiunea II – Sănătate și bunăstare printr-un mediu înconjurător curat

își propune:

 • să sporească înțelegerea publicului asupra riscurilor de mediu naturale și antropice;
 • să promoveze valorile europene privind protecția mediului, sănătatea și bunăstarea publică;
 • să prezinte tehnologiile nepoluante, posibilitățile de utilizare a surselor de energie regenerabile, managementul durabil al deșeurilor și reciclarea.

Secțiunea III – Dezvoltarea economică a județului prin tehnologie și inovație

vizează îndeplinirea următoarelor obiective:

 • să demonstreze, pe baza exemplelor de succes din județ, că o dezvoltare durabilă este posibilă numai prin tehnologii moderne și inovare, care la rândul lor se bazează pe știință și cercetare;
 • să arate cum sunt implementate rezultatele cercetării științifice în toate sectoarele economiei și cum ajung în viața de zi cu zi a oamenilor prin intermediul produselor și a servicii.

Implicare și susținere

În cadrul proiectului ne propunem să implicăm toate instituțiile publice, instituțiile de cercetare, instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, întreprinderile și ONG-urile din județul nostru și nu numai.

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Extensia Universitară Bistrița

ICPE BISTRIȚA SA (ICPEBN)

COMPLEXUL MUZEAL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Cu susținerea:

 •  CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA
 • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BISTRIȚA-NĂSĂUD
 • INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
 • ASOCIAȚIA CULTURALĂ GRIGORE MOISIL
 • CLUBUL ROTARY BISTRIȚA