SCIENCE4FUTURE

SECȚIUNEA I - Viitor prin trecut

abordează următoarele aspecte:

  • creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea patrimoniului cultural, natural și istoric al regiunii și la munca depusă de specialiști în cercetarea și conservarea acestora;
  • să creeze o înțelegere a impactului activității științifice într-o societate multiculturală;
  • să arate cum contribuie știința la toleranța culturală într-o regiune multiculturală;
  • să lărgească cunoștințele despre personajele notabile ale județului în domeniile științei și culturii și să recunoască rolul femeilor în societatea modernă.

Conferințe și Workshop-uri 
(Zoom sau transmisiune live)

17:00 – Prezentarea și expunerea costumului tradițional al județului, împreună cu studiile științifice făcute pe această temă. – Transmisie LIVE

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Muzeograf Mihaela Bolog

17:30 –  Ateliere de artă populară. Includ activități creative în care vom oferi o serie de motive decorative din județul Bistrița-Năsăud, care pot fi transpuse (pe materiale reciclate, pe piatră, lemn și tricouri). – Transmisie LIVE

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Muzeograf Mihaela Bolog

18:00 – Prelegere publică online despre principalele evenimente istorice din județ și impactul lor la nivel local, regional și național. – Conferință ZoomID: 795 7948 3659 Passcode: 0mhxY1 

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Muzeograf Virgil Mureșan

19:00 – Prezentare teze de doctorat în 5 minute: – Conferință ZOOM – ID: 878 5031 9619 Passcode: 1kJXJr

  1. Marius Horga: ,,Studii geoarheologice asupra ceramicii și a materialului litic din situri localizate în județul Bistrița-Năsăud”
  2. George Marinescu: ,,Prima epocă a fierului (Hallstatt) în Bazinul Someşului Mare”
  3. Radu Zăgreanu: ,,Arta sculpturală în Dacia Porolissensis”

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

Filme și prezentări video

Manifestări folclorice și evenimente - Lidia Someșan

Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Manifestări folclorice și evenimente - Alexandru Pugna

Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Prezentarea interactivă a principalelor atracții turistice, istorice și naturale. Potențialul dezvoltării turismului în regiune.

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, șef lucrări dr. Ioan Bîca

Cercetare sistematică - Ilișua (Arcobara)

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

PREZENTĂRI PDF

Ceramică din Transilvania de nord-est

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

Prezentarea cercetărilor arheologice din județul Bistrița-Năsăud în contextul restaurării unor monumente istorice și prezentarea unor situri arheologice – cetăți, orașe medievale, castre romane

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

Provocările și oportunitățile instruirii online din perspectiva sporirii echității digitale

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Năsăud

Dr. Gabriela Hortenzia Rădulescu. In memoriam

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, SC ICPE Bistrița S.A.

Ce este geografia istorică?

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, șef lucrări dr. Eduard Schuster