SCIENCE4FUTURE

SECȚIUNEA II - Sănătate și bunăstare printr-un mediu înconjurător curat

își propune:

  • să sporească înțelegerea publicului asupra riscurilor de mediu naturale și antropice;
  • să promoveze valorile europene privind protecția mediului, sănătatea și bunăstarea publică;
  • să prezinte tehnologiile nepoluante, posibilitățile de utilizare a surselor de energie regenerabile, managementul durabil al deșeurilor și reciclarea.

Conferințe și Workshop-uri 
(Zoom sau transmisiune live)

16:00 – Prezentarea unei cariere de succes  Conferință ZOOM  – ID: 814 0060 5231 Passcode: 6Ag9UW

INCDTIM Cluj, Dr. Popa Adriana

16:00 –  Dezbaterea Gândește Verde

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud

16:30 – Prezentări despre biodiversitate  – Conferință ZOOM  – ID: 957 3505 8988 Passcode: 3WbXBm

dr. Iușan Claudiu

17:00 – Repere actuale ale motricității în Județul Bistrița- Năsăud – motricitatea mijloc esențial de inovare a societății actuale   Conferință ZOOM  – ID: 458 829 6090
Passcode: sport

Facultatea de Educație Fizică și Sport – Extensia Universitară Bistrița, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

17:00 – Conferință publică despre calitatea componentelor de mediu și impactul acestora asupra sănătății  – Conferință ZOOM  – ID: 984 8086 3451 Passcode: Ak9g9L

Agenția de Protecție a Mediului, Oana Ștețco

17:00 – Sistemele de avertizare pentru situațiile de urgență  – Conferință ZOOM  – ID: 785 2670 8804 Passcode: 7nG5V7

ISU Bistrița-Năsăud, Lt. Marius Rus

9:00 – KILOMETRUL ALBASTRU – ai grijă de ape! Tehnologie modernă pentru mediu  – Conferință ZOOM  – ID: 790 5391 2494 Passcode: 7czNBt

GAL Ruralis Bistrița

20:00 – Expediție în Antarctica cu CSI Dr. Cristian COMAN  – Conferință ZOOM  – ID: 850 2212 8381 Passcode: 0xXEMN

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca

20:00 – Teza de doctorat în 5 minute pentru toată lumea.  – Conferință ZOOM  – ID: 732 8057 0238 Passcode: 7E37W7

SC ICPE Bistrița SA, Sorin Ulinici

Filme și prezentări video

Prezentare: Spitalului Județean de Urgențe Bistrița

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Programul ROICE Antarctica

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, CSI Dr. Cristian Coman

Prezentare: Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud

Agenția de Protecția Mediului Bistrița-Năsăud

Prezentare: Analize CHIMICE de laborator

SC ICPE Bistrița SA, drd. Monica Jipa

Prezentare: Biologie Ambientală, Facultatea de Biologie și Geologie, Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologii, Departamentul de Taxonomie și Ecologie

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Șef lucrări Dr. Rahela Carpa, Șef lucrări Dr. Alexandru N. Stermin

Heliport Spitalul Județean de Urgențe

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Prezentare: Parcul Național Munții Rodnei

Parcul Național Munții Rodnei

Prezentare: Laborator Agenția de Protecția Mediului Bistrița-Năsăud

Agenția de Protecția Mediului Bistrița-Năsăud

Prezentare: Facultatea de Biologie și Geologie, Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologii, Departamentul de Taxonomie și Ecologie

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Șef lucrări Dr. Rahela Carpa; Șef lucrări Dr. Alexandru N. Stermin

Prezentare: Pepiniera Modernă Sărata

Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică BN, Ing. Adriana Bartha

Rezultate proiect EnviroAMR full HD

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, CSI Dr. Cristian Coman

Prezentarea Clusterului CLEMS

SC ICPE Bistrița SA

Prezentare: Departamentul de Geologie, Facultatea de Biologie si Geologie

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Conf. Univ. Dr. Nicolae Har

Prezentare: Departamentul de Geologie, Facultatea de Biologie si Geologie, Departamentul de Geologie

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Conf. Univ. Dr. Nicolae Har

Prezentare: SC Silvania International Companie SRL

SC Silvania International Companie SRL 

PREZENTĂRI PDF

Prezentare Cluster CLEMS

SC ICPE Bistrița SA

Ozonotehnologii  

SC ICPE Bistrița SA

Prezentarea conceptului Kilometrul Albastru

Grup de Acțiune Locală RURALIS

Prezentarea proiectului SPIRE – Ecosistem regenerativ inteligent post-industrial

USAMV Cluj-Napoca

Monitorizarea și controlul la distanță al stațiilor de tratare și epurare a apelor

SC ICPE Bistrița SA

Primul ajutor calificat

ISU Bistrița-Năsăud

Curs de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare

ISU Bistrița-Năsăud

Prezentare: Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, CSI Dr. Cristian Coman

Prezentare: Laboratorul de Paleotheriologie și Geologia cuaternaruluiPrezentare: Laboratorul de Paleotheriologie și Geologia cuaternarului

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie si Geologie, Departamentul de Geologie, Prof. Univ. Dr. Vlad Codrea

Prezentare: Laboratorul de Dendrocronologie

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca,  Facultatea de Geografie, Lect. univ. dr. Pop Olimpiu-Traian

Prezentare: Laboratorul de Microbiologie

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie și Geologie, Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologii, Departamentul de Taxonomie și Ecologie, Șef lucrări Dr. Rahela Carpa

Prezentare: Centrul de Cercetare al Așezărilor și Urbanism

Universitatea Babeș-Bolyai cluj-Napoca, Facultatea de Geografie

Prezentare: Departamentul de Geologie

Univ. Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie si Geologie, Conf. Univ. Dr. Nicolae Har

Modalități de expunere și instruire în cadrul Muzeului Bistrița, Sectorul Faunistic

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, SC ICPE Bistrița SA

Împreună pe cărări de munte 

SC ICPE Bistrița SA

Metode și instrumente de cercetare (microscopul petrografic) în domeniul științelor naturii (geologie)

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

Proiectele implementate de Administrația Parcului Național Munții Rodnei

Administrația Parcului Național Munții Rodnei

Prezentare: SC Silvania International Companie SRL

SC Silvania International Companie SRL

Activități de reciclare creativă

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

SC ICPE Bistrița SA

Micii cercetători din Grădinița cu Program Prelungit Căsuța cu povești Bistrița, Proiecte educaționale din domeniul științific, ecologie și protecția mediului

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

SC ICPE Bistrița SA

OSC Romuli RA – prezentare

Ocolul Silvic Comunal Romuli, ing. Stanciu Gabriel

GS – Prezentare Program gestiune (Scurt)

Ocolul Silvic Comunal Romuli, ing. Stanciu Gabriel

Conferinta Internationala ELSEDIMA – CLUJ NAPOCA 14.05.2018

Dr. ing.ULINICI Sorin Claudiu – ICPE Bistrița

Proiect ”Zero Carbon Cities”.

Broșură

Municipiul Bistrița

Protectia padurii prin prisma mobilizarii durabile a resurselor de biomasa

Broșură

ICPE Bistrița

Eco Friendly Technologies

ICPE Bistrița

Sisteme compacte automate pentru potabilizarea apei

Dr. ing.ULINICI Sorin Claudiu – ICPE Bistrița