UNIVESITATEA Babeș-Bolyai

Extensia Bistrița

Universitatea Babeș-Bolyai are rădăcini istorice în secolul al XVI-lea, perioadă în care s-au înființat la Cluj mai multe instituții de învățământ superior.

Educație

Cercetare

Programe academice

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Cea mai reprezentativă dintre ele a luat ființă în 1581, când se crea un colegiu major iezuit, cu rang de academie (universitate), cu trei facultăți – teologică, filosofică și juridică – și cu limba de predare latină. În secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, instituția (sub denumiri și cu ranguri diferite) a continuat să existe, menținând mereu viu la Cluj spiritul de cunoaștere. La 1872, s-a refondat în capitala Transilvaniei universitatea modernă, numită, din 1881, Francisc Iosif, cu limba de predare maghiară. Aceasta a fost înlocuită în 1919 cu universitatea românească, numită  Universitatea Națională a Daciei Superioare, devenită, din 1927, Universitatea Regele Ferdinand I. Între anii 1945 și 1959, la Cluj au funcționat două universități, una românească, numită Victor Babeș și alta maghiară, numită Bolyai, reunite apoi în Universitatea Babeș-Bolyai, cu limbile de predare română și maghiară.

Astăzi, Universitatea Babeș-Bolyai, cu cea mai lungă tradiție academică din România, este singura instituție multiculturală din țară cu trei limbi de educație – română, maghiară și germană – și cu numeroase programe în limbi de circulație internațională.

Universitatea Babeș-Bolyai se clasează constant între primele universități din țară din punct de vedere al performanțelor academice și de cercetare, fiind, în același timp, cea mai bine cotată universitate românească la nivel internațional, conform metarankingurilor de specialitate.

Universitatea Babeș-Bolyai a fost clasificată recent, de către ministerul de resort, drept „universitate de cercetare avansată și educație”, în cadrul ei funcționând 22 de facultăți, organizate în șase școli academice / școli de știință, care oferă celor peste 42.000 de studenți 253 de specializări de nivel licență, 281 de specializări de masterat și studii doctorale în 29 de școli doctorale. Pe lângă locația principală din Cluj-Napoca, UBB mai cuprinde 11 Extensii Academice, în care funcționează diverse programe de nivel licență și masterat. Activitatea de predare și cercetare din universitate este asigurată de peste 1500 de cadre didactice universitare, 285 de cercetători și 1125 de angajați ca personal administrativ, tehnic și didactic auxiliar.

Extensia Universitară Bistrița

Înființată în anul 1998 din inițiativa unor oameni inimoși și dedicați, Extensia Bistrița s-a impus încă de la începuturile sale ca cea mai prestigioasă unitate de învățământ superior din județul Bistrița-Năsăud.

La aceasta au contribuit de-a lungul timpului cinci facultăți (Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării; Facultatea de Educație Fizică și Sport; Facultatea de Geografie; Facultatea de Business; Facultatea de Studii Europene, în prezent retrasă), care oferă șase programe de studii (cinci la nivel licență și unul de masterat)

Colectivele acestor facultăți au colaborat de-a lungul timpului în diverse programe, proiecte și activități comune de cercetare, atât în mediul academic (concretizate prin publicații științifice, programe de studii interdisciplinare și manifestări științifice organizate în cadrul Extensiei), cât și în conlucrare cu autoritățile publice locale și județene, cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cultură din județ sau cu mediul de afaceri, reușind astfel să reprezinte un pol al excelenței academice în regiune și un cluster de cercetare cu potențial ridicat de dezvoltare.

Facultatea de Geografie, Extensia Bistrița

De la înființarea sa în anul 1999 în cadrul Extensiei Universitare Bistrița, specializarea de Geografie a Turismului din cadrul Facultății de Geografie a încercat neîncetat să ofere o pregătire de specialitate de înaltă ținută în domeniul geografiei și turismului, reușind să treacă cu succes testul devenirii unei componente de bază în angrenajul învățământului geografic clujean. O dată cu adoptarea Procesului Bologna în anul 2006, intră în rândul specializărilor consacrate la nivel licență, inițial în cadrul Departamentului de Geografie Umană și Turism, iar mai apoi ca și componentă a Departamentului de Geografie al Extensiilor

Echipa de proiect

Din echipa de proiect fac parte cadre didactice din cadru Extensiei Universitare Bistrița

Șef lucr. dr. Andras-Istvan Barta

Director de proiect

Directorul Extensiei Universitare Bistrița, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

 Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie al Extensiilor,

Activitate de predare: cursuri și seminarii la specializările Geografia Turismului (nivel licență) și Turismul Sportiv și Agrementul din Perspectiva Ecodezvoltării (nivel master)

Specializare profesională: Protecția mediului

Domenii de cercetare: protecția mediul, geografie, ecoturism, turism rural, turism sportiv și agremental

Șef lucr. dr. Irina Raboșapca

Coordonator consorțiu de proiect

Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie al Extensiilor,

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Activitate de predare: cursuri și seminarii la specializările Geografia Turismului (nivel licență)

Specializarea profesională: Economie și management, Drept

Domenii de cercetare: economia mediului, economia turismului, management și marketing în turism

Șef lucr. dr. Eduard Schuster

Manager de proiect

Responsabil de Program Geografia Turismului, Extensiei Universitare

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie al Extensiilor,

Activitate de predare: cursuri și seminarii la specializările Geografia Turismului (nivel licență) și Turismul Sportiv și Agrementul din Perspectiva Ecodezvoltării (nivel master)

Specializarea profesională: Geografie Umană

Domenii de cercetare: geografia turismului, geografie umană, geografie istorică

Lect. univ. dr. Leonida Horea Stefanescu

Membru echipă de proiect

Responsabil de Program Educație Fizică și Sportivă, Extensiei Universitare Bistrița, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Educație Fizica și Sport

Activitatea de predare: cursuri și seminarii la specializările Educație Fizică și Sport (nivel licență) și Turismul Sportiv și Agrementul din Perspectiva Ecodezvoltării (nivel master)

Specializarea profesională: Educație Fizica și Sport cu specializările (direcții de aprofundare) Schi și Natație

Domenii de cercetare: educație și cultura psiho-motrică, sportivă, motricitate outdoor

Șef lucrări dr. Ioan Bîca

Membru echipă de proiect

Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie al Extensiilor,

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Activitate de predare: cursuri și seminarii la specializările Geografia Turismului (nivel licență) și Turismul Sportiv și Agrementul din Perspectiva Ecodezvoltării (nivel master)

Specializarea profesională: Geomorfologie

Domenii de cercetare: geomorfologie, geoarheologie, geografie istorica, geosituri, turism.

Asist. univ. dr. Lia-Maria Cioanca

Membru echipă de proiect

Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie al Extensiilor,

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Activitate de predare: cursuri și seminarii la specializările Geografia Turismului (nivel licență)

Specializarea profesională: Filologie (Specializarea Germană-Franceză) și Geografia Turismului,

Domenii de cercetare: Turism rural, Agroturism și dezvoltare durabilă, Etnografie și Toponimie, Limba franceză-limbaj specializat pentru turism.